kanun2

kantite

Fransızca quantité "nicelik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince quantitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince quantus "ne kadar?" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷi- "ne?" biçiminden evrilmiştir.

kanto

İtalyanca canto "şarkı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen cantus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince canere "şarkı veya ilahi söylemek, büyü yapmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *keh₂n- (*kān-) biçiminden evrilmiştir.

kanton

Fransızca canton "küçük idari birim, bucak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince canto "köşe, bucak, uç" sözcüğünden alıntıdır.

kânun

Arapça knwn kökünden gelen kānūn كانون z "1. ocak, 2. Rumi takvimin onuncu ve on birinci ayları, Aralık ve Ocak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kānōn כנון z "1. ocak, soba, 2. Arami/Süryani takviminin dokuzuncu ayı, Kislev" sözcüğünden alıntıdır.

kanun1

Arapça ḳānūn1 قانون z "yasa, nizam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kanōn κανων z sözcüğünden alıntıdır.

kanun2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ömer b. Mezîd, Mecmuatü'n-nezâir, 1437]
bülbüle dutğıl / kulağuŋ, ger ne dürr döker gehī ḳānūn u geh nāye

Köken

Arapça ḳānūn veya arḳānūn قانون/أرقانون z "tabla şeklinde telli müzik aleti, erganun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca órganon όργανον z "alet, araç, her çeşit müzik aleti" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için erganun maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

kanuni


11.08.2014
kanvas

Fransızca canevasse veya İngilizce canvas "kaba kenevir dokuma, bu kumaşla yapılan resim tuvali" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince cannabaceus "kenevir dokuma" sözcüğünden evrilmiştir.

kanyon

İngilizce canyon sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca cañon "büyük su borusu, ark, su kanalı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca caña "kamış, boru" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Latince canna sözcüğünden evrilmiştir.

kaolin

Fransızca kaolin "porselen yapımında kullanılan kil" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1712 d'Entrecolles, Fr. diplomat.) Fransızca sözcük Çince gao ling 高岭 z "yüksek dağ" deyiminden alıntıdır.

kaos

Fransızca chaos "mutlak düzensizlik hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χáos χάος, χαοτ- z "büyük boşluk, uçurum, yeryüzü yaratılmadan önce varolan boşluk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰan- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰēi̯- "boşluk" kökünden türetilmiştir.

kap

Eski Türkçe kāp "1. torba, tulum, kılıf, 2. tas, çanak, bir tahıl ölçeği" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Eski Türkçe sözcük Hotan Saka dilinde kaba "bir tahıl ölçeği, çanak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen kapçē veya kapçīk sözcüğü ile eş kökenlidir. )