kapüşon

kapsül

Fr capsule kapçık, koza Lat capsula [küç.] a.a. Lat capsa kap, kutu +ul°

kaptan

Ven capitán İt capetano kumandan, özellikle gemi kumandanı << OLat capitanus/capitaneus şef, önder, kaptan Lat caput, capit- baş +an-3

kapuçino

İt cappuccino 1. kahverengi külahlı cübbe giyen bir Katolik cemaati, Fransisken, 2. üzerine çırpılmış krema eklenen kahve İt cappuccio külahlı cübbe +in°2

kapuska

Rus kapusta капуста zlahana EYAlm kabuz top lahana Lat caput baş, kelle

kaput

Fr capote 1. kukuletalı palto, asker kaputu, 2. at arabası örtüsü [esk.], otomobilin dış örtüsü İt caputo kukuletalı (palto) << OLat capa/cappa külah, kukuleta

kapüşon

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, <1930]
vücudu geniş bir pelerine sarılı, başı kapüşona gömülü [ Cumhuriyet - gazete, 1942]
Siyaha yakın kumral saçlarını ekose bir kapüşon yarım yamalak örtüyordu.

Fr capuchon külahlı cübbe İt cappuccio a.a. OLat cappa külah, kukuleta

 kep

Bu maddeye gönderenler: kapuçino


17.08.2017
kar

<< ETü kar kar ≈? ETü kar- (su) akmamak, birikmek, yığılmak

kâr

Fa kār كار z1. yapma, etme, iş, fiil, 2. yapan, eden, 3. meslek, gelir, getiri Fa/OFa kardan, kār- كردن, كار zyapmak, etmek ≈ Ave kərəta- a.a. HAvr *kʷer- a.a.

kar|mak

<< ETü-O kar- katmak, yığmak, üstüne koymak, durdurmak ETü ka- koymak +(g)Ur-

kara

<< ETü kara 1. siyah, 2. fakir, alelade, uğursuz, 3. kuzey

karabasan