kaplan

kapital

Fr/İng capital 1. başa ait, başkent, başlık, 2. baş para, sermaye, 3. baş harf Lat capitalis a.a. Lat caput, capit- baş +al° << HAvr *káput- a.a.

kapitone

Fr capitonné kabarık topak şeklinde bir dikiş tarzı Fr capiton yün veya ipek topağı İt capitone [büy.] büyük baş Lat caput, capit- baş +on

kapitülasyon

Fr capitulation maddeler halinde yazılı anlaşma, şartname OLat capitulatio OLat capitulare maddeler halinde yazmak +(t)ion Lat capitulum [küç.] yazıda bölüm, madde, başlık Lat caput, capit- baş +ul°

kapkaç
kapla|mak

ETü kāp torba, kılıf +lA-

kaplan

OTü: [ Türkische Turfantexte 1-9, Uygurca metinler, <1250]
Koço taġında kaplan yok OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
kaplan: al-nimr, al-babr [kaplan veya leopar]

<< OTü kaplān bir vahşi hayvan, kaplan veya leopar <? ETü kap- tutmak, yakalamak +lAn

 kap-

Not: Hayvan adlarında görülen +lan unsurunun kaynağı belirsizdir; Çin loŋ "ejder" ile tefsiri spekülatiftir. Karş. arslan, sırtlan, yılan. • Karş. Moğ ḳablan (a.a.).


30.10.2020
kaplıca

<< TTü kaplı ılıca a.a.

kaplumbağa

§ TTü kaplı örtülü, kabuklu TTü bağa kurbağa

kaporta

İt boccaporto gemilerde ambar ağzı § İt bocca ağız (<< Lat bucca a.a. ) Lat porta kapı

kapris

Fr caprice fantezi, sorumsuz davranış İt capriccio a.a. <? İt/Lat capra keçi << HAvr *kap-ro- a.a.

kapsa|mak

ETü kapsa- çevrelemek ETü kāp torba, zarf +sA-