kaporta

kapkaç
kapla|mak

ETü kāp torba, kılıf +lA-

kaplan

<< OTü kaplān bir vahşi hayvan, kaplan veya leopar <? ETü kap- tutmak, yakalamak +lAn

kaplıca

<< TTü kaplı ılıca a.a.

kaplumbağa

§ TTü kaplı örtülü, kabuklu TTü bağa kurbağa

kaporta

"ambar ağzı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kaporta: Gemi kamarasının aydınlığı, tepe penceresi "... motor kapağı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
kaporta: (...) Otomobillerde motör kısmını örten kapak "... otomobil gövdesi" [ Cumhuriyet - gazete, 1963]
oto ve kaporta tamirciliği konusunda yetişkinlerin eğitimi

İt boccaporto gemilerde ambar ağzı § İt bocca ağız (<< Lat bucca a.a. ) Lat porta kapı

 bijon, port

Not: "Otomobil gövdesi" anlamında kullanımı, Fr capote > kaput sözcüğünden kontaminasyon düşündürür. Bkz. kaput.

Benzer sözcükler: kaportacı


17.08.2017
kapris

Fr caprice fantezi, sorumsuz davranış İt capriccio a.a. <? İt/Lat capra keçi << HAvr *kap-ro- a.a.

kapsa|mak

ETü kapsa- çevrelemek ETü kāp torba, zarf +sA-

kapsül

Fr capsule kapçık, koza Lat capsula [küç.] a.a. Lat capsa kap, kutu +ul°

kaptan

Ven capitán İt capetano kumandan, özellikle gemi kumandanı << OLat capitanus/capitaneus şef, önder, kaptan Lat caput, capit- baş +an-3

kapuçino

İt cappuccino 1. kahverengi külahlı cübbe giyen bir Katolik cemaati, Fransisken, 2. üzerine çırpılmış krema eklenen kahve İt cappuccio külahlı cübbe +in°2