kapuçino

kaporta

İt boccaporto gemilerde ambar ağzı § İt bocca ağız (<< Lat bucca a.a. ) Lat porta kapı

kapris

Fr caprice fantezi, sorumsuz davranış İt capriccio a.a. <? İt/Lat capra keçi << HAvr *kap-ro- a.a.

kapsa|mak

ETü kapsa- çevrelemek ETü kāp torba, zarf +sA-

kapsül

Fr capsule kapçık, koza Lat capsula [küç.] a.a. Lat capsa kap, kutu +ul°

kaptan

Ven capitán İt capetano kumandan, özellikle gemi kumandanı << OLat capitanus/capitaneus şef, önder, kaptan Lat caput, capit- baş +an-3

kapuçino

[ Milliyet - gazete, 1994]
Kapuçino: İtalyan usulü sütle yapılan kahve türü

İt cappuccino 1. kahverengi külahlı cübbe giyen bir Katolik cemaati, Fransisken, 2. üzerine çırpılmış krema eklenen kahve İt cappuccio külahlı cübbe +in°2

 kapüşon

Not: İstanbul'da 1997-98'den itibaren yaygınlaşmıştır.


01.10.2017
kapuska

Rus kapusta капуста zlahana EYAlm kabuz top lahana Lat caput baş, kelle

kaput

Fr capote 1. kukuletalı palto, asker kaputu, 2. at arabası örtüsü [esk.], otomobilin dış örtüsü İt caputo kukuletalı (palto) << OLat capa/cappa külah, kukuleta

kapüşon

Fr capuchon külahlı cübbe İt cappuccio a.a. OLat cappa külah, kukuleta

kar

<< ETü kar kar ≈? ETü kar- (su) akmamak, birikmek, yığılmak

kâr

Fa kār كار z1. yapma, etme, iş, fiil, 2. yapan, eden, 3. meslek, gelir, getiri Fa/OFa kardan, kār- كردن, كار zyapmak, etmek ≈ Ave kərəta- a.a. HAvr *kʷer- a.a.