karış|mak

karık

≈? TTü ark/arık/hark hendek

karın

<< ETü karın gövdenin orta ön bölümü

karınca1

<< ETü-O karınçak/karınça karınca <? ETü karın +çA

karınca2

İt carrozza at arabası

karış

<< ETü karış baş parmakla küçük parmağın uçları arasındaki mesafe (≈ ETü karı ön kol ) ETü kar- eklemek +Iş

karış|mak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
bir ikintike karışur [biri diğerine karışır] [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tün kün birle karıştı [[günle gece birbiriyle uyuşmadı]], yay kış bile karıştı [[yaz kış birbirine uymayıp çatıştılar]]

<< ETü karış- birbirine katılmak, birbirine çatılmak ETü kar- katmak +Iş-

 kar-

Not: Erken örneklerde işteşlik ve karşılıklılık anlamı egemenken, güncel kullanımda +Iş- sadece edilgenlik bildirir.

Benzer sözcükler: karışık, karışım, karıştırmak, karmakarışık, ortaya karışık

Bu maddeye gönderenler: karşı (karşın, karşıt)


30.09.2017
kari

Ar ḳārī قارى z [#ḳrA fāˁil fa.] okur, okuyucu Ar ḳaraˀa قرأ zokudu

karibu

Fr/İng caribou Kanada'ya özgü bir geyik türü Micmac ˁalipu a.a.

karides

Yun karídes καρίδες/καρίδια z [çoğ.] Yun karída καρίδα zdeniz böceği << EYun kārís, kārid- καρίς, καριδ- za.a.

karikatür

Fr caricature alay, hiciv İt caricatura a.a. << OLat carricatura at arabasına yükleme, araba yükü +(t)ura OLat carricare arabaya yüklemek, araba ile taşımak OLat carriga araba

karin

Ar ḳarīn قرين z [#ḳrn faˁīl sf.] eş, yar, yakın Ar ḳarana قَرَنَ zeşleştirdi, çift koştu