karı

kargaşa

≈ Moğ qarguça- çatışmak, çarpışmak Moğ qargu- karşılaşmak, çatışmak, yüzleşmek

kargı

<< OTü karġu mızrak ≈? ETü karġu gözetleme kulesi ETü kara- bakmak, gözetmek +gU

kargın

TTü kar- +gIn

kargış

<< ETü karġış lanet, beddua ETü karġa- lanetlemek, beddua etmek +Iş ETü karak göz bebeği, göz +(g)A-

kargo

İng cargo ticari yük, özellikle gemi yükü İsp cargo yük << OLat carricus/carrigium araba yükü Lat carrus dört tekerlekli yük arabası Kelt karros a.a.

karı

ETü: "yaşlı adam" [ Orhun Yazıtları, 735]
özüm karıġ boltım uluġ boltım [yaşlı oldum ulu oldum] ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
sekiz on yaşayur karı erti yene ikki közi körmez erti [seksen yaşında ihtiyar adamdı ve iki gözü görmez idi] KTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
xôş yigitken olur ol çirkin karı TTü: "yaşlı kadın" [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
ches aldúm charí cichttí [kız aldım karı çıktı]; charí: uecchia donna [yaşlı kadın]

<< ETü karı yaşlı kişi, pir ETü karı- yaşlanmak

Not: 15. yy başlarına dek "yaşlı (kadın veya erkek)" anlamındayken, bu tarihten sonra "yaşlı kadın" ve "evli kadın" anlamı ağır basar.

Benzer sözcükler: karı koca, karılık, kocakarı

Bu maddeye gönderenler: kart1 (kartaloz)


10.08.2021
karık

≈? TTü ark/arık/hark hendek

karın

<< ETü karın gövdenin orta ön bölümü

karınca1

<< ETü-O karınçak/karınça karınca <? ETü karın +çA

karınca2

İt carrozza at arabası

karış

<< ETü karış baş parmakla küçük parmağın uçları arasındaki mesafe (≈ ETü karı ön kol ) ETü kar- eklemek +Iş