karık

kargı

Orta Türkçe karġu "mızrak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe karġu "gözetleme kulesi" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe kara- "bakmak, gözetmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

kargın

Türkiye Türkçesi kar- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

kargış

Eski Türkçe karġış "lanet, beddua" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe karġa- "lanetlemek, beddua etmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe karak "göz bebeği, göz" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

kargo

İngilizce cargo "ticari yük, özellikle gemi yükü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca cargo "yük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince carricus veya carrigium "araba yükü" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince carrus "dört tekerlekli yük arabası" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Kelt dillerinde aynı anlama gelen karros sözcüğünden alıntıdır.

karı

Eski Türkçe karı "yaşlı kişi, pir" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kārı- "yaşlanmak" fiili ile eş kökenlidir.

karık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"tarlada sabanla yapılan yarık" [ Lugat-i Halimi, 1477]
marz [Fa.]: Sinor, ıḳlīm sinoruŋda istiˁmāl olunur ve degek ve karıklarında istiˁmāl olunur (...) iki karığın arasındaki yumru yére merz denür. Türkiye Türkçesi: [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
meşāre Arabīdir, Türkīde ekinciler beyninde evlek ve karık dérler.

Köken

Türkiye Türkçesi ark veya arık veya hark "hendek" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için ark1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkçe kar- fiiliyle anlam bağı kurulamaz.


18.09.2017
karın

Eski Türkçe karın "gövdenin orta ön bölümü" sözcüğünden evrilmiştir.

karınca1

Oğuzca karınçak veya karınça "karınca" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe karın sözcüğünden Eski Türkçe +çA ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

karınca2

İtalyanca carrozza "at arabası" sözcüğünden alıntıdır.

karış

Eski Türkçe karış "baş parmakla küçük parmağın uçları arasındaki mesafe" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe karı "ön kol" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Eski Türkçe kar- "eklemek" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

karış|mak

Eski Türkçe karış- "birbirine katılmak, birbirine çatılmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kar- "katmak" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.