karağı

karabina

İtalyanca carabina veya Fransızca carabine "bir tür mekanik tüfek, arkebüz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca carabin "Fransız ordusunda bir hafif süvari birliği" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Fransızca calabrin "«Kalabriya'lı», bir savaş makinası" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Fransızca sözcük Calabria "Güney İtalya'da bir bölge" özel adından +in° ekiyle türetilmiştir.

karaborsa
karaca

Türkiye Türkçesi kara sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

karaf

Fransızca carafe "şarap veya su maşrabası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen caraffa sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ġrf kökünden gelen ġarrāfa(t) غرّافة z "saplı su çömleği" sözcüğünden alıntıdır.

karafaki

Yeni Yunanca karafáki(on) καραφάκι z "küçük sürahi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca karáfi καράφι z "şarap veya su sürahisi" sözcüğünün küçültme halidir.

karağı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "ateş karıştırma aracı" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]

Köken

Türkiye Türkçesi kar- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AgU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kar- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Muhtemelen kaşağı sözcüğünden analoji yoluyla üretilmiştir. +AgI yapım ekine TTü rastlanmaz.


31.12.2015
karakancaloz

Yeni Yunanca kalikántsaros καλικάντσαρος z "bir tür kötü ruh, cin" sözcüğü ile eş kökenlidir.

karakol

Moğolca qaragul "gözcü, nöbetçi, muhafız" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca qara- "bakmak, gözlemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AgUl ekiyle türetilmiştir.

karakter

Fransızca caractère "1. huy, tabiat, kişilik, 2. romanda şahsiyet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χaraktḗr χαρακτήρ z "metale kazılmış damga, mühür, kimlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χarássō χαράσσω z "oymak, kazmak" fiilinden +tēr ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰer-² "oymak, kazmak, çizmek" kökünden türetilmiştir.

karakuşi

Arapça ḳaraḳūşī "keyfi ve saçma (hüküm, yönetim)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Bahaeddin Karakuş "Mısır'da Eyyubi hanedanı döneminde vezir olan köle kökenli Türk (ö. 1201)" özel adından türetilmiştir.

karambol

Fransızca carambole "1. bilardoda kırmızı top, 2. bilardoda endirekt vuruş veya birden fazla topa vurma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca carambola "Hindistan kökenli kırmızı top biçimli bir meyve" sözcüğünden alıntıdır.