karabet

kar

Eski Türkçe kar "kar" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kar- "(su) akmamak, birikmek, yığılmak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

kâr

Farsça kār كار z "1. yapma, etme, iş, fiil, 2. yapan, eden, 3. meslek, gelir, getiri" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça kardan, kār- كردن, كار z "yapmak, etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen kərəta- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷer- biçiminden türetilmiştir.

kar|mak

Oğuzca kar- "katmak, yığmak, üstüne koymak, durdurmak" fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe ka- "koymak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

kara

Eski Türkçe kara "1. siyah, 2. fakir, alelade, uğursuz, 3. kuzey" sözcüğünden evrilmiştir.

karabasan
karabatak
karabet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
kayusı yakīn bolsa ḳarābet içinde ol kılgay meger kim atası

Köken

Arapça ḳrb kökünden gelen ḳarāba(t) قرابة z "yakın olma, yakınlık" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için kurb maddesine bakınız.


22.12.2014
karabina

İtalyanca carabina veya Fransızca carabine "bir tür mekanik tüfek, arkebüz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca carabin "Fransız ordusunda bir hafif süvari birliği" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Fransızca calabrin "«Kalabriya'lı», bir savaş makinası" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Fransızca sözcük Calabria "Güney İtalya'da bir bölge" özel adından +in° ekiyle türetilmiştir.

karaborsa
karaca

Türkiye Türkçesi kara sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

karaf

Fransızca carafe "şarap veya su maşrabası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen caraffa sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ġrf kökünden gelen ġarrāfa(t) غرّافة z "saplı su çömleği" sözcüğünden alıntıdır.