karambol

karağı

Türkiye Türkçesi kar- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AgU ekiyle türetilmiştir.

karakancaloz

Yunanca kalikántsaros καλικάντσαρος z "bir tür kötü ruh, cin" sözcüğü ile eş kökenlidir.

karakol

Moğolca qaragul "gözcü, nöbetçi, muhafız" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca qara- "bakmak, gözlemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AgUl ekiyle türetilmiştir.

karakter

Fransızca caractère "1. huy, tabiat, kişilik, 2. romanda şahsiyet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χaraktḗr χαρακτήρ z "metale kazılmış damga, mühür, kimlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χarássō χαράσσω z "oymak, kazmak" fiilinden +tēr ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰer-² "oymak, kazmak, çizmek" kökünden türetilmiştir.

karakuşi

Arapça ḳaraḳūşī "keyfi ve saçma (hüküm, yönetim)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Bahaeddin Karakuş "Mısır'da Eyyubi hanedanı döneminde vezir olan köle kökenli Türk (ö. 1201)" özel adından türetilmiştir.

karambol
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bir bilardo oyunu" [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
ayrı bir bilardo salonu var ki bamkota, karambol, İtalyan vesaire oynanmaktadır. [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
karambol: 1. Bilardo oyununda isteka ile vurulan bilyanın ötekilere çarpması. 2. (mec.) Çarpışma.

Köken

Fransızca carambole "1. bilardoda kırmızı top, 2. bilardoda endirekt vuruş veya birden fazla topa vurma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca carambola "Hindistan kökenli kırmızı top biçimli bir meyve" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Güncel anlamı muhtemelen "peş peşe birkaç darbeye uğrama" düşüncesinden türemiştir.


15.02.2020
karamela

İtalyanca caramello "1. şeker kamışı şurubu, kaynatılmış şekerli su, 2. yakılmış şeker" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İspanyolca caramillo "şeker kamışı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca caramo "kamış" sözcüğünün küçültme halidir. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen calamus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kálamos κάλαμος z sözcüğünden alıntıdır.

karamık

Eski Türkçe karamuk "kara tanecik şeklinde bir buğday paraziti, agrostemma" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kara sözcüğünden Eski Türkçe +mUk ekiyle türetilmiştir.

karamsar

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *karamsa- fiilinden Yeni Türkçe +()r ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe fiil Türkiye Türkçesi kara sözcüğünden Yeni Türkçe +ImsA- ekiyle türetilmiştir.

karanfil

Arapça ve Farsça ḳaranful قرنفل z "1. Doğu Hint adalarına özgü bir baharat, syzygium aromaticum, 2. kokusu ve dişil organı bu baharatı andıran çiçek, dianthus caryophyllus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Sanskritçe kaṭuka-phala कटुकफल z "baharat-yemiş" sözcüğünden alıntıdır.

karanlık

Türkiye Türkçesi karaŋġulık "karanlık (isim)" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe karaŋġu "karanlık (sıfat)" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.