karargâh

karanlık

<< TTü karaŋġulık karanlık (isim) ETü karaŋġu karanlık (sıfat) +lIk

karantina

Ven cuarantína Venedik'e gemiyle gelen yolculara uygulanan kırk günlük karaya çıkma yasağı Ven cuaranta kırk +in° Lat quadraginta a.a.

karaoke

Jap karaōke şarkıcılara orkestra eşliği sağlayan bir cihaz (İlk kullanım: 1979) § Jap karano boş, sanal Jap ōkesutora orkestra (İng orchestra )

karar

Ar ḳarār قرار z [#ḳrr faˁāl msd.] 1. durma, sabit olma, istikrar, 2. tereddüd zıddı, kesin hüküm veya tercih Ar ḳarra قرّ zdurdu, kaldı, karar kıldı, karar verdi

karar|mak

<< ETü karar- karalaşmak, karanlık olmak ETü kara +Ar-

karargâh

"durma yeri" [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
her cüz'i kendü ḳarārgāhından deprene, hareket edüp deprendüğiyle [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
bir āsumān iki mihre ve bir mīşe iki şīre ḳarārgāh olmaz [bir gök iki güneşe ve bir orman iki arslana barınak olmaz] YO: "... ordu kurmay merkezi" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ḳarargāh-i ˁumūmī: Fr. quartier général denilen mahal ki bir fırka veya ordunun erkânı harbiyesinin bulunduğu merkez

Fa ḳarārgāh قرارگاه zdurma yeri, makam, mesken § Ar ḳarār قرار zdurma, konaklama Fa gāh گاه zyer

 karar, +gâh


04.11.2014
karartı

<< OTü-KT karaldu karalık, gölge TTü karal- +dU

karat

Fr carat elmas ve değerli taşlarda tartı birimi Ar ḳirāt قرات za.a.

karate

Jap kara te 空手 z«boş el», silahsız dövüş sanatı

karavan

İng caravan 1. deve kervanı, katar, 2. römork, atla veya motorlu araçla çekilen portatif barınak OLat caravana kervan Fa kārwān a.a.

karavana

İt caravana χαριβάνα zkervan Fa kārvān a.a.