karartı

karantina

Ven cuarantína Venedik'e gemiyle gelen yolculara uygulanan kırk günlük karaya çıkma yasağı Ven cuaranta kırk +in° Lat quadraginta a.a.

karaoke

Jap karaōke şarkıcılara orkestra eşliği sağlayan bir cihaz (İlk kullanım: 1979) § Jap karano boş, sanal Jap ōkesutora orkestra (İng orchestra )

karar

Ar ḳarār قرار z [#ḳrr faˁāl msd.] 1. durma, sabit olma, istikrar, 2. tereddüd zıddı, kesin hüküm veya tercih Ar ḳarra قرّ zdurdu, kaldı, karar kıldı, karar verdi

karar|mak

<< ETü karar- karalaşmak, karanlık olmak ETü kara +Ar-

karargâh

Fa ḳarārgāh قرارگاه zdurma yeri, makam, mesken § Ar ḳarār قرار zdurma, konaklama Fa gāh گاه zyer

karartı

KTü: "karalık" [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
karaldu: sawādu'ş-şaχṣ [ten karalığı] TTü: "... siluet" [ Merkez Efendizâde, Bâbûsu'l-Vâsıt, 1555]
her nesnenüŋ ırakdan görünen cüssesi ve karantısı TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
karartı: kara görünen şey, sevad.

<< OTü-KT karaldu karalık, gölge TTü karal- +dU

 kara

Benzer sözcükler: karaltı


26.08.2017
karat

Fr carat elmas ve değerli taşlarda tartı birimi Ar ḳirāt قرات za.a.

karate

Jap kara te 空手 z«boş el», silahsız dövüş sanatı

karavan

İng caravan 1. deve kervanı, katar, 2. römork, atla veya motorlu araçla çekilen portatif barınak OLat caravana kervan Fa kārwān a.a.

karavana

İt caravana χαριβάνα zkervan Fa kārvān a.a.

karavaş

<< ETü kara baş «kara kafalı», köle, cariye