kardeş

karbon

Fr carbone bir element, saf kömür Lat carbo, carbon- odun kömürü HAvr *kr̥- HAvr *ker-² ateş, yakmak

karbonat

Fr carbonate de soude sodyum karbonat

karbonhidrat

İng carbohydrate kimyada CHn genel biçimine sahip bileşiklerin genel adı Fr hydrocarbure a.a. (İlk kullanım: y. 1800 Joseph-Louis Preust, Fr. kimyacı.) Fr hydrogène

karbüratör

Fr carburateur 1. yakıcı, kömürleştirici cihaz, 2. benzin motorlu makinalarda karbüratör +(t)or Fr carburer karbonize etmek, kömürleştirmek

kardelen
kardeş

ETü: kadaş [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
kamuġ begler kadaşlar [tüm beyler ve akrabalar] ETü: karındaş [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
[[Bir karından doğan iki ayrı çocuğa ḳarındaş denir; ḳarın rahim demektir.]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
frater - Fa: bradar - Tr: χarandas TTü: kardaş [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
çün pādişāh bu ḥāli bildi, kardaşların getürdi

<< ETü karındaş aynı anadan doğma ETü karın +dAş

 karın

Not: İkinci hecedeki ses incelmesi, 'halk ağzı' sayılan kardaş biçiminden ayrışarak 20. yy'dan önce İstanbul ağzında ortaya çıkmıştır.

Benzer sözcükler: gardaş, kan kardeşi, kardaş, kardeşçe, kardeşlenmek, kardeşlik, kızkardeş


12.05.2015
kardi(o)+

Fr/İng cardio+ [bileşik adlarda] kalp EYun kardía καρδία zkalp << HAvr *kerd-yo- a.a.

kardinal

Fr cardinal 1. başlıca, en önemli, merkezi, 2. Katolik kilisesinde bir makam Lat cardinalis başlıca, en önemli Lat cardo, cardin- mihver, eksen, kutup +al°

kardiyak

Fr cardiaque kalbe ilişkin EYun kardiakós καρδιακός za.a.

kardiyograf

(İng electrocardiograph kalp atımını kaydeden elektrikli cihaz (İlk kullanım: 1925 İng.) ) İng cardiograph Fr cardiographe kalp atımını kaydeden cihaz (İlk kullanım: 1870 Chauvau & Marcy, Fr. tabip.)

kare

Fr carré kare << Lat quadratus [pp.] dörtgen Lat quadrare [den.] dörtköşe yapmak, dörtlemek +()t° Lat quatuor, quadr- dört << HAvr *kʷetwṓr a.a.