kargı

kardiyograf

(İng electrocardiograph kalp atımını kaydeden elektrikli cihaz (İlk kullanım: 1925 İng.) ) İng cardiograph Fr cardiographe kalp atımını kaydeden cihaz (İlk kullanım: 1870 Chauvau & Marcy, Fr. tabip.)

kare

Fr carré kare << Lat quadratus [pp.] dörtgen Lat quadrare [den.] dörtköşe yapmak, dörtlemek +()t° Lat quatuor, quadr- dört << HAvr *kʷetwṓr a.a.

karga1

<< ETü karġa kara kuş

karga2 tulumba

Ven carga tromba! yelken kaldırıp toplama emri Ven cargar yüklemek, bohçalamak << OLat carrigare (arabaya) yüklemek

kargaşa

≈ Moğ qarguça- çatışmak, çarpışmak Moğ qargu- karşılaşmak, çatışmak, yüzleşmek

kargı

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
karġu, karġuy [[dağlarda yapılan minareye benzer yapı. Yaklaşan düşmanı haber vermek için bunun üzerinde ateş yakılır.]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
karġu: al-ḳaṣbu'l-fārisī [Acem mızrağı]

<< OTü karġu mızrak ≈? ETü karġu gözetleme kulesi ETü kara- bakmak, gözetmek +gU


06.05.2015
kargın

TTü kar- +gIn

kargış

<< ETü karġış lanet, beddua ETü karġa- lanetlemek, beddua etmek +Iş ETü karak göz bebeği, göz +(g)A-

kargo

İng cargo ticari yük, özellikle gemi yükü İsp cargo yük << OLat carricus/carrigium araba yükü Lat carrus dört tekerlekli yük arabası Kelt karros a.a.

karı

<< ETü karı yaşlı kişi, pir ETü karı- yaşlanmak

karık

≈? TTü ark/arık/hark hendek