kargın

kare

Fr carré kare << Lat quadratus [pp.] dörtgen Lat quadrare [den.] dörtköşe yapmak, dörtlemek +()t° Lat quatuor, quadr- dört << HAvr *kʷetwṓr a.a.

karga1

<< ETü karġa kara kuş

karga2 tulumba

Ven carga tromba! yelken kaldırıp toplama emri Ven cargar yüklemek, bohçalamak << OLat carrigare (arabaya) yüklemek

kargaşa

≈ Moğ qarguça- çatışmak, çarpışmak Moğ qargu- karşılaşmak, çatışmak, yüzleşmek

kargı

<< OTü karġu mızrak ≈? ETü karġu gözetleme kulesi ETü kara- bakmak, gözetmek +gU

kargın

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kargın: Büyük rende. [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
kargın: Yağmurdan fazla büyüyerek birbirine karışan, az dane veren ekin. [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
kargın: 1. Suların çoğalarak taşmış, kabarmış durumu. 2. Erimiş kar ve buz parçalarının oluşturduğu akarsu.

TTü kar- +gIn

 kar

Not: Üçüncü anlamda Anadolu yer adlarında son derece yaygındır. Karş. Kapıkargın, Kargıncık vb.


27.08.2017
kargış

<< ETü karġış lanet, beddua ETü karġa- lanetlemek, beddua etmek +Iş ETü karak göz bebeği, göz +(g)A-

kargo

İng cargo ticari yük, özellikle gemi yükü İsp cargo yük << OLat carricus/carrigium araba yükü Lat carrus dört tekerlekli yük arabası Kelt karros a.a.

karı

<< ETü karı yaşlı kişi, pir ETü karı- yaşlanmak

karık

≈? TTü ark/arık/hark hendek

karın

<< ETü karın gövdenin orta ön bölümü