karga2 tulumba

kardinal

Fransızca cardinal "1. başlıca, en önemli, merkezi, 2. Katolik kilisesinde bir makam" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cardinalis "başlıca, en önemli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cardo, cardin- "mihver, eksen, kutup" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

kardiyak

Fransızca cardiaque "kalbe ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kardiakós καρδιακός z sözcüğünden alıntıdır.

kardiyograf

(NOT: İngilizce electrocardiograph "kalp atımını kaydeden elektrikli cihaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1925 İng.) ) İngilizce sözcük İngilizce cardiograph veya Fransızca cardiographe "kalp atımını kaydeden cihaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1870 Chauvau & Marcy, Fr. tabip.)

kare

Fransızca carré "kare" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince quadratus "dörtgen" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince quadrare "dörtköşe yapmak, dörtlemek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince quatuor, quadr- "dört" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷetwṓr biçiminden evrilmiştir.

karga1

Eski Türkçe karġa "kara kuş" sözcüğünden evrilmiştir.

karga2 tulumba
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Tutuşmuş Gönüller, 1926]
İçeriye dört delikanlının omzunda karga tulumba edilmiş bir ceset girdi.

Köken

Venedikçe carga tromba! "yelken kaldırıp toplama emri" deyiminden alıntıdır. Venedikçe deyim Venedikçe cargar "yüklemek, bohçalamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince carrigare "(arabaya) yüklemek" fiilinden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için kargo maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. ▪ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani sf. karga cunda "yelken kaldırma ipi", karga fondo "yelkenin alt ucunu kaldırma ipi".


15.11.2019
kargaşa

Moğolca qarguça- "çatışmak, çarpışmak" fiili ile eş kökenlidir. Moğolca fiil Moğolca qargu- "karşılaşmak, çatışmak, yüzleşmek" fiilinden türetilmiştir.

kargı

Orta Türkçe karġu "mızrak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe karġu "gözetleme kulesi" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe kara- "bakmak, gözetmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

kargın

Türkiye Türkçesi kar- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

kargış

Eski Türkçe karġış "lanet, beddua" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe karġa- "lanetlemek, beddua etmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe karak "göz bebeği, göz" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

kargo

İngilizce cargo "ticari yük, özellikle gemi yükü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca cargo "yük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince carricus veya carrigium "araba yükü" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince carrus "dört tekerlekli yük arabası" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Kelt dillerinde aynı anlama gelen karros sözcüğünden alıntıdır.