karibu

karınca1

Oğuzca karınçak veya karınça "karınca" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe karın sözcüğünden Eski Türkçe +çA ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

karınca2

İtalyanca carrozza "at arabası" sözcüğünden alıntıdır.

karış

Eski Türkçe karış "baş parmakla küçük parmağın uçları arasındaki mesafe" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe karı "ön kol" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Eski Türkçe kar- "eklemek" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

karış|mak

Eski Türkçe karış- "birbirine katılmak, birbirine çatılmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kar- "katmak" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

kari

Arapça ḳrA kökünden gelen ḳārī قارى z "okur, okuyucu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaraˀa قرأ z "okudu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

karibu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1955]
Bilindiği gibi eskimolar elbiselerini kurt ve karibu derisinden yaparlar.

Köken

Fransızca ve İngilizce caribou "Kanada'ya özgü bir geyik türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Kuzey Amerika yerli dillerinden Micmac dilinde aynı anlama gelen ˁalipu sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Kanada yerli dillerinden.


13.01.2015
karides

Yeni Yunanca karídes καρίδες/καρίδια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca karída καρίδα z "deniz böceği" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kārís, kārid- καρίς, καριδ- z sözcüğünden evrilmiştir.

karikatür

Fransızca caricature "alay, hiciv" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen caricatura sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince carricatura "at arabasına yükleme, araba yükü" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince carricare "arabaya yüklemek, araba ile taşımak" fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince carriga "araba" sözcüğünden türetilmiştir.

karin

Arapça ḳrn kökünden gelen ḳarīn قرين z "eş, yar, yakın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarana قَرَنَ z "eşleştirdi, çift koştu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

karine1

Arapça ḳrn kökünden gelen ḳarīna(t) قرينة z "1. eş, zevc, 2. eşleşme, mantıki bağlantı, delil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarana قَرَنَ z "çift koştu, eşleştirdi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir. (NOT: Bu sözcük Arapça ḳarn قرن z "boynuz" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

karine2

İtalyanca carina "gemi gövdesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince carina "1. ceviz kabuğu, her çeşit sert kabuk, 2. gemi gövdesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱerh₂- (*ḱer-) "sert" biçiminden evrilmiştir.