karin

karış|mak

Eski Türkçe karış- "birbirine katılmak, birbirine çatılmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kar- "katmak" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

kari

Arapça ḳrA kökünden gelen ḳārī قارى z "okur, okuyucu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaraˀa قرأ z "okudu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

karibu

Fransızca ve İngilizce caribou "Kanada'ya özgü bir geyik türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Kuzey Amerika yerli dillerinden Micmac dilinde aynı anlama gelen ˁalipu sözcüğünden alıntıdır.

karides

Yunanca karídes καρίδες/καρίδια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca karída καρίδα z "deniz böceği" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kārís, kārid- καρίς, καριδ- z sözcüğünden evrilmiştir.

karikatür

Fransızca caricature "alay, hiciv" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen caricatura sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince carricatura "at arabasına yükleme, araba yükü" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince carricare "arabaya yüklemek, araba ile taşımak" fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince carriga "araba" sözcüğünden türetilmiştir.

karin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ḳarīn-i lutf ü iltıfāt-i şāh-i deryā-nevāl oldı [deniz kadar cömert şahın lütuf ve iltifatına yakın oldu]

Köken

Arapça ḳrn kökünden gelen ḳarīn قرين z "eş, yar, yakın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarana قَرَنَ z "eşleştirdi, çift koştu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

Bu maddeye gönderenler

akran, iktiran, karine1 (zülkarneyn), kurun, mukarenet


17.08.2015
karine1

Arapça ḳrn kökünden gelen ḳarīna(t) قرينة z "1. eş, zevc, 2. eşleşme, mantıki bağlantı, delil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarana قَرَنَ z "çift koştu, eşleştirdi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir. (NOT: Bu sözcük Arapça ḳarn قرن z "boynuz" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

karine2

İtalyanca carina "gemi gövdesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince carina "1. ceviz kabuğu, her çeşit sert kabuk, 2. gemi gövdesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱerh₂- (*ḱer-) "sert" biçiminden evrilmiştir.

kariyer1

Fransızca carriére "güzergâh, tutulan yol, silk, meslek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca carriera "araba yolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca carro "araba" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince carrus "yük arabası" sözcüğünden evrilmiştir.

kariyer2

İngilizce personnel carrier "personel taşıyıcı (askeri araç)" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce carry "taşımak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca charrier fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince carricare "araba ile taşımak" fiilinden evrilmiştir.

kariyojen

İngilizce cariogenic "diş çürümesine yol açan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce caries "(dişte veya kemikte) çürüme" (NOT: Bu sözcük Latince cariēs "çürüme" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce +genic "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir.