karman çorman

kariyer1

Fransızca carriére "güzergâh, tutulan yol, silk, meslek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca carriera "araba yolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca carro "araba" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince carrus "yük arabası" sözcüğünden evrilmiştir.

kariyer2

İngilizce personnel carrier "personel taşıyıcı (askeri araç)" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce carry "taşımak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca charrier fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince carricare "araba ile taşımak" fiilinden evrilmiştir.

kariyojen

İngilizce cariogenic "diş çürümesine yol açan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce caries "(dişte veya kemikte) çürüme" (NOT: Bu sözcük Latince cariēs "çürüme" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce +genic "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir.

karizma

İngilizce charisma "sevgi ve hayranlık kazanma yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen Charisma sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1922 Max Weber, Alm. sosyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca χárisma χάρισμα z "zarafet, lütuf, güzel davranış" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χaírō χαίρω z "sevmek, sevinmek, sevinç duymak" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰer-³ "sevmek" biçiminden evrilmiştir.

karkas

Fransızca carcasse "ölü hayvanın kalıntısı, leş, iskelet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen carcasium sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

karman çorman
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"karışık, bulaşık" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Banyodaki manzaradan aklı fikri karman çorman olmuş, sabırsızlığı büsbütün artmıştı.

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Daha fazla bilgi için kar- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Muhtemelen karma ve çorba sözcüklerinden benzetme yoluyla. Ancak karş. Moğolca karman çirman "acele ile, çarçabuk".

Benzer sözcükler

karman


29.08.2014
karmanyola

Fransızca carmagnole "1. Güney Fransa'ya özgü köylü kıyafeti (esk.) 2. ihtilalci, başıbozuk, baldırı çıplak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük öz (İt) Carmagnola "İtalya'nın Toskana bölgesinde bir kasaba" özel adından türetilmiştir.

karmaşa

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *karmaş- "ihtilat etmek" fiilinden Yeni Türkçe +A ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe fiil Türkiye Türkçesi kar- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

karmaşık

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *karmaş- fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

karnabahar

Farsça karamb-i bahār كرمب بهار z "ilkbahar lahanası" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ve Farsça karamb كرمب z "lahana, brassica cretica" (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca krámbē κράμβη z "1. buruşuk, 2. lahana, brassica cretica" sözcüğünden alıntıdır. ) ve Farsça bahār بهار z "ilkbahar" sözcüklerinin bileşiğidir.

karnaval

Fransızca carnaval "Katoliklerde 40 günlük perhizden önceki Salı günü, o gün yapılan taşkınlıklar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince carne vale "«ete veda»" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Latince caro, carn- "et" ve Latince vale "veda" sözcüklerinin bileşiğidir.