karpuz

karoseri

Fr carroserie 1. at arabası imalathanesi, 2. otomobil veya at arabasının dış kasası Fr carrosse bir tür at arabası İt carrozza a.a. İt carro araba

karosiman

Fr carreau ciment desenli çimentodan yapılan yer karosu

karot

Alm Karotte Fr carotte 1. havuç, 2. havuç şeklinde kesim yapan sondaj matkabı Lat carota pancar, havuç EYun karōtón καϱωτόν z«kelleli», pancar EYun kára κάρα zkafa, kelle

karoten

Fr carotène havuca turuncu rengini veren kimyasal madde Fr carotte havuç << Lat carota a.a. EYun karōtón καρωτόν za.a.

karpit

marka Union Carbide kimyasal madde üreticisi firma (İlk kullanım: 1917 ABD.) İng carbon kömür

karpuz

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
melonum - Fa: gharbusa - Tr: koun [kavun] KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
baṭīχ aχḍar [Ar. - yeşil kavun]: karpuz [[sarısına ve başka renkte olanlara 'koun' denir.]]

≈ Fa χarbūz/χarbūze خربزه zkavun veya karpuz ~? EYun/Yun karpós καρπός zher türlü meyve, mahsul EYun karpóō καρπόω zmeyve veya ürün vermek

Not: Antik çağda Mısır'dan İran'a giren meyvenin Yunanca adıyla aktarılmış olması mümkündür. Sans kharbūja खर्बूज "kavun" ve tarambūja तरम्बुज "karpuz" biçimleri Farsçadan alıntıdır. • Diğer yandan Türkçe kar-buz etimolojisi büsbütün göz ardı edilemez. Karş. Erm ձմերուկ "karpuz" < ձմեռ "kış"; Gür საზამთრო "karpuz" < ზამთარი "kış". •

Benzer sözcükler: lamba karpuzu


10.07.2021
karsinom

Fr carcinome çeşitli kanser türlerini içeren genel ad EYun karkínōma καρκίνωμα za.a. (İlk kullanım: Theophrastos, Yun. filozof ve tabip, MÖ iv.) EYun karkínos καρκίνος z1. yengeç, 2. ur, tümör (yengeç şeklindeki uzantılarından dolayı) +ma(t) << HAvr *kr̥-kr̥- sert kabuklu HAvr *kar-¹ sert

karst

Alm Karst bir tür kireçli yer oluşumu öz Karst Slovenya'da bir bölge

karşı

<< ETü karşı zıt, hasım ETü karış- katışmak, çatışmak +I2 ETü kar- katmak, eklemek +Iş-

karşın

TTü karşı +(I)n

karşıt

ETü karşut zıtlaşma, zıtlık ETü karış- karşı gelmek +Ut