kart1

karsinom

Fr carcinome çeşitli kanser türlerini içeren genel ad EYun karkínōma καρκίνωμα za.a. (İlk kullanım: Theophrastos, Yun. filozof ve tabip, MÖ iv.) EYun karkínos καρκίνος z1. yengeç, 2. ur, tümör (yengeç şeklindeki uzantılarından dolayı) +ma(t) << HAvr *kr̥-kr̥- sert kabuklu HAvr *kar-¹ sert

karst

Alm Karst bir tür kireçli yer oluşumu öz Karst Slovenya'da bir bölge

karşı

<< ETü karşı zıt, hasım ETü karış- katışmak, çatışmak +I2 ETü kar- katmak, eklemek +Iş-

karşın

TTü karşı +(I)n

karşıt

ETü karşut zıtlaşma, zıtlık ETü karış- karşı gelmek +Ut

kart1

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
körksüz uḏuz örmen kart yiriŋ iglig bolur [(bu dünyada insan) çirkin uyuz urlu ülserli irinli hastalıklı olur] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kart [[ciltte akıntılı yara. Ve huysuz ve inatçı bir adama 'kart er' denir.]] OTü: [ anon., Oğuzname, <1300]
ak sakalluġ mpz saçluġ uzun usluġ bir kart kişi turur bar-ıdı KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
senes - Fa: pir - Tr: χart & abuska [kart, abuşka]

<< ETü kart 1. akıntılı yara, kaşıntı, 2. yaşlı kişi ≈? ETü karı- yaşlanmak

 karı

Benzer sözcükler: kartalmak, kartlaşmak

Bu maddeye gönderenler: kartaloz


03.07.2015
kart2

Fr carte kesilmiş kâğıt parçası, pusula, harita İt carta kâğıt << Lat charta a.a. EYun χártēs χάρτης zpapirüs tabakası ~? Mıs

kartal

<< ETü kartal aklı karalı, karaya çalan renk << ETü kara tal/tar

kartaloz

TTü kart +oz

kartel

İng cartel ticari işbirliği anlaşması İt cartello [küç.] kâğıtçık, pusula, not İt carta kâğıt

kartela

İt cartello kâğıtçık, pusula, not