kart2

karst

Alm Karst bir tür kireçli yer oluşumu öz Karst Slovenya'da bir bölge

karşı

<< ETü karşı zıt, hasım ETü karış- katışmak, çatışmak +I2 ETü kar- katmak, eklemek +Iş-

karşın

TTü karşı +(I)n

karşıt

ETü karşut zıtlaşma, zıtlık ETü karış- karşı gelmek +Ut

kart1

<< ETü kart 1. akıntılı yara, kaşıntı, 2. yaşlı kişi ≈? ETü karı- yaşlanmak

kart2

"iskambil kâğıdı" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
bir oyun vardır, kâfiristanda ana χartiya dirler, yetmiş seksen ˁaded çārkūşe münakkaş kâğıtlardır. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
karta: Kalın kâğıt parçası, vizite kâğıdı

Fr carte kesilmiş kâğıt parçası, pusula, harita İt carta kâğıt << Lat charta a.a. EYun χártēs χάρτης zpapirüs tabakası ~? Mıs

Not: 17. yy'dan önce Yunancadan xarta veya xartiya şeklinde Türkçeye giren sözcük, daha sonra Fransızca etkisiyle telaffuz değişimine uğramış görünmektedir. Karş. Yun χάρτι, çoğ. χαρτιά (a.a.).

Benzer sözcükler: kırmızı kart, sarı kart


02.05.2019
kartal

<< ETü kartal aklı karalı, karaya çalan renk << ETü kara tal/tar

kartaloz

TTü kart +oz

kartel

İng cartel ticari işbirliği anlaşması İt cartello [küç.] kâğıtçık, pusula, not İt carta kâğıt

kartela

İt cartello kâğıtçık, pusula, not

karter

Fr carter içten yanmalı motorların alt kısmında bulunan yağ tankı İng Carter's Oiltight Chain Lubricator bisiklet zincirini yağ damlatmadan yağlamaya yarayan bir aygıt (İlk kullanım: 1897 Sunbeam Bicycles Inc., Wolverhampton, İng.) öz J. Harrison Carter İngiliz mühendis (ö. 1903)