katil2

katı

Eski Türkçe katıġ "sert, sıkı, zor" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kat- "katılaşmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

katık

Eski Türkçe katık "katılan şey" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kat- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

katır

Eski Türkçe katır "at ve eşek melezi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Soğdca aynı anlama gelen χartarē sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Soğdca χar "eşek" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kati

Arapça ḳaṭˁī قطعى z "kesin, katı, tavizsiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳṭˁ kökünden gelen ḳaṭˁ قطع z "kesme" sözcüğünün nisbet halidir.

katil1

Arapça ḳtl kökünden gelen ḳatl قَتْل z "öldürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳatala قَتَلَ z "öldürdü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

katil2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
şehdi koyup [balı bırakıp] zehr-i ḳātil yimedi

Köken

Arapça ḳtl kökünden gelen ḳātil قاتل z "öldüren, öldürücü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳatala قَتَلَ z "öldürdü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için katil1 maddesine bakınız.


28.05.2015
kâtip

Arapça ktb kökünden gelen kātib كاتب z "yazan, yazıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kataba كَتَبَ z "yazdı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

katkı

Türkiye Türkçesi kat- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

katla|mak

Türkiye Türkçesi kat "tabaka" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

katlan|mak

Eski Türkçe katıġlan- "beklemek, tahammül etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe katıġ "sert, pek" sözcüğünden türetilmiştir.

katliam

Arapça ḳatl ˁāmm قتل عامّ z "toplu öldürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳatl قتل z "öldürme" ve Arapça ˁāmm عامّ z "kamu, halk" sözcüklerinin bileşiğidir.