katkı

katır

Eski Türkçe katır "at ve eşek melezi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Soğdca aynı anlama gelen χartarē sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Soğdca χar "eşek" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kati

Arapça ḳaṭˁī قطعى z "kesin, katı, tavizsiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳṭˁ kökünden gelen ḳaṭˁ قطع z "kesme" sözcüğünün nisbet halidir.

katil1

Arapça ḳtl kökünden gelen ḳatl قَتْل z "öldürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳatala قَتَلَ z "öldürdü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

katil2

Arapça ḳtl kökünden gelen ḳātil قاتل z "öldüren, öldürücü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳatala قَتَلَ z "öldürdü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

kâtip

Arapça ktb kökünden gelen kātib كاتب z "yazan, yazıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kataba كَتَبَ z "yazdı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

katkı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
katkı (Orta Anadolu): düğünlerde kız cihazına ilave için akraba ve sevdikler tarafından getirilen hediyeler. Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 5. Baskı, 1969]
katkı: 1. Katılma payı, yardım. 'Çalışmalarımızda onun katkısı büyüktür.' 2. Bir şeye katılan yabancı madde. (...) katkıda bulunmak

Köken

Türkiye Türkçesi kat- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kat- maddesine bakınız.


08.07.2015
katla|mak

Türkiye Türkçesi kat "tabaka" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

katlan|mak

Eski Türkçe katıġlan- "beklemek, tahammül etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe katıġ "sert, pek" sözcüğünden türetilmiştir.

katliam

Arapça ḳatl ˁāmm قتل عامّ z "toplu öldürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳatl قتل z "öldürme" ve Arapça ˁāmm عامّ z "kamu, halk" sözcüklerinin bileşiğidir.

katman

Türkiye Türkçesi kat- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

katmer

Türkiye Türkçesi kat- ve ? sözcüklerinin bileşiğidir.