katla|mak

kati

Arapça ḳaṭˁī قطعى z "kesin, katı, tavizsiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳṭˁ kökünden gelen ḳaṭˁ قطع z "kesme" sözcüğünün nisbet halidir.

katil1

Arapça ḳtl kökünden gelen ḳatl قَتْل z "öldürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳatala قَتَلَ z "öldürdü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

katil2

Arapça ḳtl kökünden gelen ḳātil قاتل z "öldüren, öldürücü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳatala قَتَلَ z "öldürdü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

kâtip

Arapça ktb kökünden gelen kātib كاتب z "yazan, yazıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kataba كَتَبَ z "yazdı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

katkı

Türkiye Türkçesi kat- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

katla|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
katlamak: İnce şeyi kat kat bükmek, kumaşı kat kat kırmak.

Köken

Türkiye Türkçesi kat "tabaka" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kat1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

katlanmak


14.12.2015
katlan|mak

Eski Türkçe katıġlan- "beklemek, tahammül etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe katıġ "sert, pek" sözcüğünden türetilmiştir.

katliam

Arapça ḳatl ˁāmm قتل عامّ z "toplu öldürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳatl قتل z "öldürme" ve Arapça ˁāmm عامّ z "kamu, halk" sözcüklerinin bileşiğidir.

katman

Türkiye Türkçesi kat- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

katmer

Türkiye Türkçesi kat- ve ? sözcüklerinin bileşiğidir.

katolik

Fransızca catholique "1. kapsayıcı, evrensel, 2. Roma mezhebine bağlı olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince catholica ecclesia "tümel, genel, evrensel, ekümenik (kilise)" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen katholikḗ ekklḗsia καθολική (εκκλήσια) z deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca ʰólos ὅλος z "tüm, her şey" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir.