kauçuk

katran1

Arapça ḳṭr kökünden gelen ḳaṭrān veya ḳiṭrān قطران z "reçine, sakız" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḳəṭreth קְטרֶת z "tütsü" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İbranice ḳāṭar קטר z "1. halka, halkalanma, 2. duman tütme" fiilinden türetilmiştir.

katran2

Yeni Yunanca kédron κέδρον z "Akdeniz'in yüksek dağlarında yetişen çam cinsinden bir ağaç, sedir ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kédros κέδρος z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḳəṭreth קְטרֶת z "reçine, tütsü" sözcüğü ile eş kökenlidir.

katre

Arapça ḳṭr kökünden gelen ḳaṭra(t) قطرة z "bir damla" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭara "damladı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳəṭreth קְטרֶת z "reçine" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

katrilyon

Fransızca quatrillion "1. milyon üssü dört sayısı (eski), 2.bin milyon milyon sayısı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1486 Nicolas Chuquet, Fr. matematikçi.) Fransızca sözcük Fransızca quatre million deyiminden türetilmiştir.

katyon

Yeni Latince cation "«aşağı doğru» giden iyon" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 Michael Faraday, İng. fizikçi.) Latince sözcük Eski Yunanca iōn ιών z "giden" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir.

kauçuk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Terakki - gazete, 1869]

Köken

Fransızca caoutchouc "kauçuk bitkisi, hevea brasiliensis, bu bitkinin zamkından elde edilen elastik madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1745 La Condamine, Fr. seyyah.) Fransızca sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde aynı anlama gelen caucho sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Güney Amerika yerli dillerinden.


01.01.2011 den önce
kav1

Eski Türkçe ḳāv "1. ağaç kabuğu, 2. yılan kabuğu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ḳāp "torba, kılıf, kabuk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kav2

Fransızca cave "1. mağara, 2. mahzen, özellikle şarap mahzeni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cavus "çukur, oyuk, boşluk, mağara" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱowH-ó-s (*ḱow-ó-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱewh₁- (*ḱew-) "içi boşalmak veya boşaltmak" kökünden türetilmiştir.

kavaf

Arapça χff kökünden gelen χaffāf خفّاف z "ayakkabıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χuff خفّ z "ince deriden yapılan hafif topuksuz terlik" sözcüğünün faˁˁāl vezninde meslek adııdır. Bu sözcük Arapça χaffa خفّ z "hafif idi" fiilinden türetilmiştir.

kavak

Farsça kāvak كاوك z "kof, içi boş (sıfat)" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça sözcük Farsça kāv كاو z "çukur, oyuk, kofluk" sözcüğünden türetilmiştir.

kaval

Arapça ḳwl kökünden gelen ḳawwāl قوّال z "1. çok konuşan, geveze, 2. gezgin şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāla "söyledi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.