kavata

kavak

Farsça kāvak كاوك z "kof, içi boş (sıfat)" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça sözcük Farsça kāv كاو z "çukur, oyuk, kofluk" sözcüğünden türetilmiştir.

kaval

Arapça ḳwl kökünden gelen ḳawwāl قوّال z "1. çok konuşan, geveze, 2. gezgin şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāla "söyledi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

kavalye

Fransızca cavalier "1. süvari, 2. dans partneri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca cavaliere "süvari, şövalye" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen caballarius sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince caballus "at" sözcüğünden evrilmiştir.

kavanoz

Yunanca gavanós γαβανός z "küçük çömlek, bardak" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Orta Yunanca gávathon veya gavathulós veya gavéna γάβαθον/γαβένα z "çukur kap, çanak, bardak" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Graecitatis sf. 1:234) Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cavatus sözcüğünden alıntıdır.

kavas

Arapça ḳws kökünden gelen ḳawwās قوّاس z "1. yay çeken, okçu, 2. ok ve yay taşıyan muhafız" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaws قوس z "yay" sözcüğünün faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

kavata
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"domates" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
Freng bādincanına ve kavataya dahi hadak dérler. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kavata (İt.): Ağaçtan oyma yekpare karavana. Patlıcan, acı domates gibi maruf kırmızı meyve.

Köken

Yunanca gavátha veya kavátha γαβάθα/καβαθα z "oyma ağaçtan kap, çömlek" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince cavatus "oyuk, oyulmuş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cavare "oymak, içini boşaltmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için kav2 maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

kavanoz


30.09.2017
kavga

Farsça ġavġā غوغا z "gürültü patırtı, bağırış çağırış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ġav غو z "feryat, nara" sözcüğünden türetilmiştir.

kavi

Arapça ḳwy kökünden gelen ḳawīy قوىّ z "güçlü, muhkem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳawā "güçlü idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

kavil

Arapça ḳwl kökünden gelen ḳawl قول z "söyleme, söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāla قال z "söyledi, dedi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

kavilya

İtalyanca caviglia "bilek kemiği, kalın çivi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince claviculus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince clavus "çivi" sözcüğünün küçültme halidir.

kavim

Arapça ḳwm kökünden gelen ḳawm قَوْم z "bir bölgede yaşayanlar, ulus, kavim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāma قَامَ z "durdu" fiili ile eş kökenlidir.