kavuş|mak

kavşut

<< ETü kavşut kavuşma, buluşma ETü kavış- kavuşmak +Ut

kavuk

<< ETü kavuk [küç.] sidik torbası, mesane ETü kāp torba, tulum +Ik

kavun

<< ETü kaġun kavun <? ETü *kaġ-/*koġ- içi boşalmak, boş olmak +I(g)

kavur|mak

<< ETü kaġur- kızartmak, ateşte ısıtmak

kavurga

ETü kaġur- +gA

kavuş|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
altun yış üze kabışalım [Altay ormanında buluşalım] ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
künli aylı karışu kawuşu yorıyur [güneşle ay kâh karşıt kâh birlikte yürüyor]

<< ETü kabış- yan yana gelmek, bitişmek ETü kap- yanına gelmek, yakalamak +Iş-

 kap-

Not: Uzun ünlüyü takiben ETü /p/ > /b/ > TTü /v/ evrimi tipiktir.

Benzer sözcükler: kavuşturmak, kavuşulmak, kavuşum

Bu maddeye gönderenler: kaş, kavra- (kavram, kıskıvrak), kavşak, kavşut


30.09.2017
kavut

<< ETü kaġut kavurma, özellikle kavrulmuş un ETü kaġur- kavurmak +Ut

kay|mak

<< ETü kay- (bir şeye veya bir yöne) dönmek, ilgilenmek << ETü *kad- dönmek

kaya

<< ETü kaya sarp ve çıplak dağ ≈ Moğ qada uçurum, kayalık

kayaç

TTü kaya +(g)Aç

kayak1

TTü kay- +(g)Ak