kavuş|mak

kavşut

<< ETü kavşut kavuşma, buluşma ETü kavşur- kavuşturmak +Ut

kavuk

<< ETü kavuk [küç.] sidik torbası, mesane ETü kāp torba, tulum +Ik

kavun

<< ETü kaġun kavun <? ETü *kaġ-/*koġ- içi boşalmak, boş olmak +I(g)

kavur|mak

<< ETü kaġur- kızartmak, ateşte ısıtmak

kavurga

ETü kaġur- +gA

kavuş|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
altun yış üze kabışalım [Altay ormanında buluşalım] ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
künli aylı karışu kawuşu yorıyur [güneşle ay kâh karşıt kâh birlikte yürüyor]

<< ETü kabış-/kawış- yakına veya yanına gelmek

Not: Karş. Moğ qabi "yan, yakın", qabirğa- "yanaşmak, yanına gelmek".

Benzer sözcükler: kavuşturmak, kavuşulmak, kavuşum

Bu maddeye gönderenler: kaş, kavra- (kavram, kıskıvrak), kavşak, kavşut


11.08.2021
kavut

<< ETü kaġut kavurma, özellikle kavrulmuş un ETü kaġur- kavurmak +Ut

kay|mak

<< ETü kay- (bir şeye veya bir yöne) dönmek, ilgilenmek << ETü *kad- dönmek

kaya

<< ETü kaya sarp ve çıplak dağ ≈ Moğ qada uçurum, kayalık

kayaç

TTü kaya +(g)Aç

kayak1

TTü kay- +(g)Ak