kavurga

kavşak

TTü kavuş- +(g)Ak

kavşut

<< ETü kavşut kavuşma, buluşma ETü kavşur- kavuşturmak +Ut

kavuk

<< ETü kavuk [küç.] sidik torbası, mesane ETü kāp torba, tulum +Ik

kavun

<< ETü kaġun kavun <? ETü *kaġ-/*koġ- içi boşalmak, boş olmak +I(g)

kavur|mak

<< ETü kaġur- kızartmak, ateşte ısıtmak

kavurga

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
kavurġa [[kızartılmış tahıl]] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
kavurġa, kavuz [[ekin kepeği]] TTü: [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
kaburga: Et, üzüm soğanla yapılan yemek [Doğu ağızları]

ETü kaġur- +gA

 kavur-

Not: "Güneydoğu mutfağına özgü kızartılmış et yemeği" anlamında son yıllarda kaburga yazımı yaygınlaşmıştır.

Benzer sözcükler: kaburga


10.09.2017
kavuş|mak

<< ETü kabış-/kawış- yakına veya yanına gelmek

kavut

<< ETü kaġut kavurma, özellikle kavrulmuş un ETü kaġur- kavurmak +Ut

kay|mak

<< ETü kay- (bir şeye veya bir yöne) dönmek, ilgilenmek << ETü *kad- dönmek

kaya

<< ETü kaya sarp ve çıplak dağ ≈ Moğ qada uçurum, kayalık

kayaç

TTü kaya +(g)Aç