kayıt

kayıntı

<? TTü kay- +(In)tI

kayıp

Ar ġayb غَيْب z [#ġyb faˁl msd.] kaybolma, yitme Ar ġāba غَابَ zyok idi, kayıp idi, kayboldu

kayır|mak

<< ETü kadġur- kaygılanmak, ilgilenmek ETü *kad- dönmek, yönelmek +(g)Ur-

kayısı

Ar ḳaysī قَيْسِى z [#ḳys] zerdalinin iyi ve iri cinsi Ar ḳays قيس zkıyaslama, ölçme

kayış

<< ETü koġuş tabaklanmış? deri ≈? ETü koġuş içi boş şey, oyuk

kayıt

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
illā ṣūrat naḳşı nefse ḳayd olur [ Meninski, Thesaurus, 1680]
deftere ḳayd e.: Registro inscribere. (...) bī-ḳayd: solutus sive vinculis, sive curis [zincirden veya dertten azade]. kaydı hayat [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Muş sahrāsı χaracı χānın ḳayd-ı ḥayātiyle ocaklık χāssıdır kayıtsız [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ḳaydsız: bir şeye ehemmiyet vermez, bir şeyi umursanmaz, ihmalkâr, ilişiksiz kayıtsız şartsız [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
kayıtsız şartsız: Hiçbir sınırlama ve bağ olmaksızın.

Ar ḳayd قَيْد z [#ḳyd faˁl msd.] 1. bağlama, (mec.) yazıya bağlama, 2. bağ, ayak bağı, 3. koşul, 4. yazıya bağlanmış belge Ar ḳāda قَادَ zbağladı

Benzer sözcükler: kaydetmek, kaydıhayat, kaydını dürmek, kayıtlı, kayıtsız

Bu maddeye gönderenler: bilakayduşart, inkıyat, ket, kuyut, lakayt, mukayyet, takyidat


29.07.2020
kaykay
kaykıl|mak

TTü kayık- dönmek, sapmak +Il- ETü kay- dönmek +Ik-

kaymak

≈ ETü kañak/kayak kaynayan sütün üstünde oluşan tabaka ETü kaña- kaynamak +(A)mAk

kaymakam

Ar ḳāˀim maḳām قائم مقام z(birinin) yerinde duran, makam sahibi

kayme

Ar ḳāˀima(t) قائمة z [#ḳwm fāˁila(t) fa. fem.] bir şeyin yerine geçen, kaim olan şey