kaymak

kay|mak

<< ETü kay- (bir şeye veya bir yöne) dönmek, ilgilenmek << ETü *kad- dönmek

kaymak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kayak [[kaymak. (...) Argu ve Bolġar lehçelerinde kanak denir.]]

≈ ETü kañak/kayak kaynayan sütün üstünde oluşan tabaka ETü kaña- kaynamak +(A)mAk

 kayna-

Not: Arkaik ETü /ñ/ sesi ETü /y/, Oğuzcada /n/ veya /yn/ olarak yansır. • Karş. Moğ kaylmaġ "süt yağı" < kayl- "erimek, metal dökmek".

Benzer sözcükler: kaymak tabaka, kaymaklanmak


08.03.2021