kaymak

kay|mak

Eski Türkçe kay- "(bir şeye veya bir yöne) dönmek, ilgilenmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kad- "dönmek" kökünden evrilmiştir.

kaymak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kayak [[kaymak. (...) Argu ve Bolġar lehçelerinde kanak denir.]]

Köken

(NOT: Eski Türkçe kañak veya kayak "kaynayan sütün üstünde oluşan tabaka" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kaña- "kaynamak" fiilinden Eski Türkçe +(A)mAk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kayna- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arkaik Eski Türkçe /ñ/ sesi Eski Türkçe /y/, Oğuzcada /n/ veya /yn/ olarak yansır. • Karş. Moğolca kaylmaġ "süt yağı" < kayl- "erimek, metal dökmek".

Benzer sözcükler

kaymak tabaka, kaymaklanmak


03.10.2017