kayrak

kayna|mak

<< ETü kaña- 1. (su) galeyan etmek, 2. (metal) erimek ETü kañ su fışkıran yer, kaynak +(g)A-

kaynak

TTü kayna- +Uk

kaynana
kaypak

TTü kayp- kaymak, kaçmak +(g)Ak <? TTü kay- a.a.

kayra

TTü kayır- +A

kayrak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kaḏrak [[dağın kıvrımları, engebeli yer. Bundan hareketle 'kat kaḏrak' denir.]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḳayrak: Discus [disk, yassı yuvarlak taş?]. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kayrak: bozlak, hayırsız yer.

<< ETü kadrak kıvrım, büklüm, özellikle büklümlü kaya ETü kat/katığ büklüm, kat

 kat1

Not: Ek yapısı açıklanmaya muhtaçtır. TTü zarf eki +rAk uzak olasılıktır.


25.09.2017
kayser

Ar ḳayṣār قيصار zRum hükümdarı OYun kaîsar καῖσαρ za.a. Lat caesar 1. kesik, 2. imparatorluk sıfatlarından biri öz C. Julius Caesar Romalı devlet adamı, Sezar (MÖ 100-44) Lat caedere, caes- kesmek, kırmak

kaytan

<? TTü kayt- döndürmek +(g)An ETü kay- dönmek

kaytar|mak

<< ETü ka(d)tar- döndürmek, geri vermek ETü kadıt- dönmek +Ar-

kayyım

Ar ḳayyim قيّم z [#ḳwm] duran, dikilen Ar ḳāma قام zdurdu

kayyum

Ar ḳayyūm قيّوم z [#ḳwm] ebedi, kalıcı, Allah'ın bir sıfatı Aram ḳayyūm, ḳayyūmā קיּוּם z1. varlık, varoluş, 2. saklama, muhafaza etme, berkitme (Kaynak: Jastrow sf. 1356, Jeffery sf. 245.)Aram ḳym durma, var olma, kesin olma