kaz|mak

kaytan

<? TTü kayt- döndürmek +(g)An ETü kay- dönmek

kaytar|mak

<< ETü *kadtar- döndürmek, geri vermek ETü kadıt- dönmek +Ar-

kayyım

Ar ḳayyim قيّم z [#ḳwm] duran, dikilen Ar ḳāma قام zdurdu

kayyum

Ar ḳayyūm قيّوم z [#ḳwm] ebedi, kalıcı, Allah'ın bir sıfatı Aram ḳayyūm, ḳayyūmā קיּוּם z1. varlık, varoluş, 2. saklama, muhafaza etme, berkitme (Kaynak: Jastrow sf. 1356, Jeffery sf. 245.)Aram ḳym durma, var olma, kesin olma

kaz

<< ETü kāz yabani ve evcil bir kuş, kaz ≈? HAvr *ǵʰh₂éns (*ǵʰáns) a.a.

kaz|mak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
toprak kaza (...) kudığ kazsar [kuyu kazsa] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er arık kazdı: ḥafara

<< ETü kaz- eşmek, kazmak

Not: ETü kazı- ve kaşı- fiilleri eş anlamlı varyantlarıdır. Karş. Moğ karu- "kazımak, sıyırmak".

Benzer sözcükler: kazağı, kazdırmak, kazgıç, kazı, kazı kazan, kazılmak, kazımık, kazınmak, kazıntı, kazıtmak, kazma

Bu maddeye gönderenler: kaşı- (kaşağı, kaşık), kazan, kazan-, kazı-, kazık


19.03.2015
kaza

Ar ḳaḍāˀ قضاء z [#ḳḍy faˁal msd.] 1. yargılama, yargı, 2. özellikle tanrısal yargı, kader Ar ḳaḍā قَضَا zzorunlu kıldı, hükmetti, yargıladı

kazak1

<< OTü kazak 1. başıboş, avare, serseri, 2. bir kavim adı

kazak2

Fr casaque Ruslara özgü düğmesiz kısa yün giysi İt casacca a.a. İt Casacco Kazak, Güney Rusya akıncıları TTü kazak akıncı

kazamat

Fr/İng casemate 1. kale suru içinde kemerli ve korunaklı oda, 2. harp gemilerinde topların yerleştirildiği zırhlı yuva İt casamatta a.a. <? İt/Lat casa ev, yuva

kazan

<< OTü kazğan büyük bakır kap ≈ ETü kazġan kazılmış yer, çukur, hendek ETü kaz- oymak +(g)An