keşişleme

keş2

Farsça kaşk كشك z "kurutulmuş yoğurt, kurut" sözcüğü ile eş kökenlidir.

keş3

İngilizce cash "para kasası [esk.], nakit" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca cassa sözcüğünden alıntıdır.

keşide

Farsça kaşīde كشيده z "çekme, çekilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kaşīdan كشيدن z "çekmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

keşif

Arapça kşf kökünden gelen kaşf كشف z "ortaya çıkarma, örtüsünü açma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaşafa كشف z "buldu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

keşiş

Arapça kşş kökünden gelen kaşīş كشيش z "Hıristiyan rahibi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳəşīş קְשִׁישׁ z "1. yaşlı kimse, şeyh, 2. kilise hiyerarşisinde bir sınıf rahip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳəşaş קְשַׁשׁ z "yaşlanmak, yaşlı olmak" fiilinden türetilmiştir.

keşişleme
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"güney rüzgârı" [ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, 1600 yılından önce]

Köken

Keşiş Dağı "İstanbul'un güneyinde bir dağ, Uludağ" özel adından türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için keşiş maddesine bakınız.


19.08.2017
keşke

Farsça kāş ki كاش كه z "temenni bağlacı" deyiminden alıntıdır.

keşkek

Farsça kaşk كشك z "1. süt pıhtısı veya peynir altı suyu, 2. arpa suyu, arpa" sözcüğünden +ak2 ekiyle türetilmiştir. Farsça sözcük Orta Farsça kaşk "peynir suyu, kurut?" sözcüğünden evrilmiştir.

keşkül

Farsça kaşkūl كشكول z "«çanak çeker», 1. dilenci, 2. dilenci kâsesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kaş كش z "çeken" ve Farsça kūl كول z "çanak, kadeh" sözcüklerinin bileşiğidir.

keşmekeş

Farsça kaş mikaş كش مكش z "«çekti çekiyor», çekişme" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça kaşīdan كشيدن z "çekmek" fiilinden türetilmiştir.

keşşaf

Arapça kşf kökünden gelen kaşşāf كشّاف z "ortaya çıkarıcı, keşfedici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaşafa كشف z "buldu" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.