kedi

kebir

Ar kabīr كَبِير z [#kbr faˁīl sf.] büyük ≈ Ar kabura/kabira كَبُِرَ zbüyük idi, büyüdü ≈ Aram gəbar גבר zgüçlü ve üstün olmak, yücelmek ≈ Akad gabru güçlü, üstün

keçe

<< ETü-O keçe ıslatılarak dövülmüş yün

keçi

≈ ETü eçkü keçi

keçiboynuzu
keder

Ar kadar كدر z [#kdr faˁal ] sıkıntı, bunalma

kedi

[ Peter Golden, The Rasulid Hexaglot, <1377]
al-sinnawr [Ar.] = gurba [Fa.] = çetük [Tr.] = kata [Yun.] = kâdu [Erm.] [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
görmez misin ki kedi çünki ˁāciz ola çengāl urur, kaplanuŋ gözin çıkarur Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
kedi: chat

≈ OYun kátos/káta κάτος/κάτα zkedi ≈ OLat cattus/catta a.a.

Not: Erken Ortaçağdan itibaren beliren OYun kátos, OLat cattus/catta, Erm gadu կատու (İng cat, Alm Kater ve Katze) vb. biçimlerinin nihai kaynağı meçhuldür. Arapça halk ağızlarındaki ḳiṭṭa (a.a.) Yunancadan alıntı olsa gerekir. Türkçede 16. veya 17. yy'a dek hakim olan ETü çetük/çetik (a.a.) aynı kökle alakalı olmalıdır.

Benzer sözcükler: kedi gözü, kedigiller

Bu maddeye gönderenler: katgut


21.09.2017
keenlemyekün

Ar ka-an lam yakun sanki yok gibi, yok hükmünde § Ar ka-an sanki, gibi Ar lam değil Ar yakun var

kef

Fa/OFa kaf كف zköpük ≈ Ave kafa- a.a. ≈ Sans kapha कफ za.a.

kefal

Yun/EYun képhalos bir tür balık, mugil cephalus Yun/EYun kephalḗ κεφαλή zkafa, baş

kefalet

Ar kafāla(t) كفالة z [#kfl faˁāla(t) msd.] kefil olma, garanti, güvence Ar kafala كفل zkefil oldu, garanti etti, güvence verdi

kefaret

Ar kafāra(t) كفارة z [#kfr faˁāla(t) msd.] suçunu örtme, suç veya günaha karşılık bedel ödeme (Ar kafara كفر zörttü, kararttı ) Aram kəphārā כפרא z [#kpr] örtme, suçu veya bir yükümlülüğü ortadan kaldırmak için ödenen bedel ≈ Akad kapāru silme