kelepçe

kelb

Arapça klb kökünden gelen kalb كَلْب z "köpek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice klb kökünden gelen aynı anlama gelen keleb כֶּלֶב z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen kalbu sözcüğü ile eş kökenlidir.

kelebek

Orta Türkçe kepelek "kelebek" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen kepeli sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmiştir.

kelecoş

Ermenice galacaş կալաճաշ z "«harman yemeği», bir tür karma yemek" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice gal կալ z "harman yeri" ve Ermenice caş ճաշ z "yemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

kelek1

Farsça kālak كالك z "ham meyve, özellikle kavun" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kel "kelle, saçsız baş" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kelek2

Arapça kalak كلك z "Fırat ve Dicle nehirlerine özgü sal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça kalakku "1. kesik piramit, 2. tahıl deposu, silo, 3. bir tür oturak, 4. sal" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. 8.62) Bu sözcük Sumerce ka.lá sözcüğünden alıntıdır.

kelepçe
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kangalcık" [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., 1377 yılından önce]
bir kelebçük ipliğim var iy ulum [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kelebçe: bileğe takılan küçük keleb

Köken

Farsça kalābçe كلبچه z "halkacık, küçük sargı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kalāb كلب z "sargı, kangal, halka şeklinde sarılı ip" sözcüğünün küçültme halidir.

Benzer sözcükler

kelepçelemek


14.11.2019
kelepir

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

keler

Eski Türkçe keler "kertenkele" sözcüğünden evrilmiştir.

keleş

Kürtçe (Kurmanci) keleş "haydut, eşkiya" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

kelime

Arapça klm kökünden gelen kalima(t) كلمة z "söylenen şey, söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kalama كَلَمَ z "söyledi" fiilinin faˁila(t) vezninde türevidir.

kelle

Farsça kalle كلّه z "kafanın üst kısmı, kuru kafa" sözcüğünden alıntıdır.