kelle

kelepçe

Orta Türkçe bilekçe "mahpusların ve suçluların ellerine takılan çift boyunduruk" sözcüğünden evrilmiştir. (İlk kullanımı: Senglah 355.) Türkçe sözcük Eski Türkçe bilek sözcüğünden evrilmiştir.

kelepir

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

keler

Eski Türkçe keler "kertenkele" sözcüğünden evrilmiştir.

keleş

Kürtçe (Kurmanci) keleş "haydut, eşkiya" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

kelime

Arapça klm kökünden gelen kalima(t) كلمة z "söylenen şey, söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kalama كَلَمَ z "söyledi" fiilinin faˁila(t) vezninde türevidir.

kelle
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
nümūdār-i şeḳāyıḳ-ı nuˁmān olan χūnin kelleler ile ˁarsa-i kārzāre zeyn virüp [gelincik benzeri kanlı kellelerle savaş alanını süsleyip]

Köken

Farsça kalle كلّه z "kafanın üst kısmı, kuru kafa" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için kel maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

kelle peyniri, kelle şekeri


14.11.2019
kelli

Türkiye Türkçesi gayri sözcüğünden evrilmiştir.

kelp

İngilizce kelp "soda elde etmek için yakılan bir tür deniz yosunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen culp veya culpe sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

kelter

Yunanca kalathárion καλαθάριον z "bir tür hasır sepet, küfe" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kálathos κάλαθος z "alt kısmı dar olan hasır sepet" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Mısır dilinde aynı anlama gelen krḥt sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Rafal Rosól, Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen sf. 176)

kem

Eski Türkçe kem "hastalık, terslik" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Farsça kam كَم z "eksik, aşağı, hor" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kem küm

"mütereddit konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.