kelli

kelepir

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

keler

Eski Türkçe keler "kertenkele" sözcüğünden evrilmiştir.

keleş

Kürtçe (Kurmanci) keleş "haydut, eşkiya" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

kelime

Arapça klm kökünden gelen kalima(t) كلمة z "söylenen şey, söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kalama كَلَمَ z "söyledi" fiilinin faˁila(t) vezninde türevidir.

kelle

Farsça kalle كلّه z "kafanın üst kısmı, kuru kafa" sözcüğünden alıntıdır.

kelli
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Şimdi dibana bahayım: Bundan kelli garşiki gonağın ahçıbaşısına...

Köken

Türkiye Türkçesi gayri sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için gayri maddesine bakınız.

Ek açıklama

gayri sözcüğünün bazı kırsal ağızlardaki biçimi 20. yy ortalarında "halk Türkçesi" kabul edilerek yazı dilinde benimsenmişti.


14.11.2019
kelp

İngilizce kelp "soda elde etmek için yakılan bir tür deniz yosunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen culp veya culpe sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

kelter

Yeni Yunanca kalathárion καλαθάριον z "bir tür hasır sepet, küfe" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kálathos κάλαθος z "alt kısmı dar olan hasır sepet" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Mısır dilinde aynı anlama gelen krḥt sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Rafal Rosól, Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen sf. 176)

kem

Eski Türkçe kem "hastalık, terslik" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Farsça kam كَم z "eksik, aşağı, hor" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kem küm

"mütereddit konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

kemal

Arapça kml kökünden gelen kamāl كمال z "tam ve olgun olma, olgunluk, kusursuzluk, mükemmellik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kamala كَمَلَ z "tam ve bütün idi, olgunlaştı, erdi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.