kemoterapi

kemoterapi

şimioterapi "kimyasal ilaçlarla tedavi" [ Milliyet - gazete, 1950]
1930'da keşfedilen sülfamidler, şimioterapi sahasında yeni bir devrin kapısını araladı. kemoterapi "... özellikle kanser tedavisi" [ Milliyet - gazete, 1964]
Bu şimdiye kadar tatbik edilen Kemoterapi'ye nazaran yüksek bir nisbettir.

İng chemotherapy kimyasal tedavi (İlk kullanım: 1907 Paul Ehrlich, Alm. biyokimyacı.) § EYun χēmía χημία zkimya EYun therapeía θεραπεία ztedavi

 kimya, terapi

Not: Karş. Fr chimiothérapie (a.a.).


29.10.2020
terapi

Fr thérapie tedavi EYun therapeía θεραπεία zbakım, hasta bakma EYun therápōn/théraps θεράπων zbakıcı, hizmetkâr +ia