kenef

kemoterapi

İng chemotherapy kimyasal tedavi (İlk kullanım: 1907 Paul Ehrlich, Alm. biyokimyacı.) § EYun χēmía χημία zkimya EYun therapeía θεραπεία ztedavi

kenar

Fa kanār/kirān كَِنار zkıyı, çevre << OFa kanār/karān a.a. ≈ Ave karan- a.a.

kendi

<< ETü kentü kendi

kendir

~? Sans gāndhāra गान्धार z1. Hindistan'da bir ülke, bugün Afganistan'da Kandahar bölgesi, 2. kenevir bitkisinin uçları Sans gandh- गन्ध् zsivri, diken, batmak

kene

≈ Fa kane كنه zkan emici bir parazit

kenef

"helâ" [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
kenīf ve χelâ ve beytül-ferağ Arabīdir, Farisīde ve Türkīde kademgâh [ayakyolu] ve âbhâne ve memşâ derler.

Ar kanīf كنيف z [#knf faˁīl sf.] 1. korunak, sığınak, 2. helâ Ar kanafa كنف zkanadı altına aldı, kucakladı, saklayarak korudu ≈ Ar kanaf كنف zkanat (≈ İbr kanap כנף za.a. ≈ Aram kanpā כנפא za.a. )

Bu maddeye gönderenler: künefe


10.03.2013
keneş

<< ETü keŋeş müşavere, şura, meclis

kenet

<< TTü kinet/kenet ‎‎‎ z1. taş blokları birbirine bağlayan demir raptiye, 2. porselen onarım teli ?

kenevir

Yun kanavúrion κανναβούριον zkenevir << EYun kánnabis κάνναβις za.a. +arion Akad qunnabtu a.a.

kenger

Fa/OFa kangar كنگر zyabani enginar, cynara cardunculus ≈ EYun kinára/kynára κινάρα za.a.

kenize

Fa kanīze genç kız << OFa kanīçag/kanīzag a.a. ≈ Ave kanyā-/kanyīka- a.a.