kenevir

kendir

~? Sans gāndhāra गान्धार z1. Hindistan'da bir ülke, bugün Afganistan'da Kandahar bölgesi, 2. kenevir bitkisinin uçları Sans gandh- गन्ध् zsivri, diken, batmak

kene

≈ Fa kane كنه zkan emici bir parazit

kenef

Ar kanīf كنيف z [#knf faˁīl sf.] 1. korunak, sığınak, 2. helâ Ar kanafa كنف zkanadı altına aldı, kucakladı, saklayarak korudu ≈ Ar kanaf كنف zkanat (≈ İbr kanap כנף za.a. ≈ Aram kanpā כנפא za.a. )

keneş

<< ETü keŋeş müşavere, şura, meclis

kenet

<< TTü kinet/kenet ‎‎‎ z1. taş blokları birbirine bağlayan demir raptiye, 2. porselen onarım teli ?

kenevir

[ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
eger bir kişinüŋ kulağı müzmin ağrılu ola kenevür südin ṭamzuralar χoş ola

Yun kanavúrion κανναβούριον zkenevir << EYun kánnabis κάνναβις za.a. +arion Akad qunnabtu a.a.

Not: Aynı kökten Lat cannabis, İng hemp, Alm Hanf, Fa kanab, Rus konoplya, Ar ḳinnab (a.a.). • Modern Yunancada /b/ sesi etkisiyle oluşan ünlü yuvarlaklaşması Türkçede kenevür biçimini verir.

Benzer sözcükler: Hint keneviri

Bu maddeye gönderenler: kanaviçe (kanvas), kannabis, kınnap


10.09.2017
kenger

Fa/OFa kangar كنگر zyabani enginar, cynara cardunculus ≈ EYun kinára/kynára κινάρα za.a.

kenize

Fa kanīze genç kız << OFa kanīçag/kanīzag a.a. ≈ Ave kanyā-/kanyīka- a.a.

kent1

<< ETü kend şehir, yerleşim Sogd kand/kanth a.a. (Kaynak: Gharib 191.)≈ Saka kanthā a.a. (Kaynak: BaileyS sf. 51.)

kent2

Fr quint, quinte beşli Lat quintus a.a. Lat quinque beş << HAvr *penkʷe a.a.

kental

Fr quintal beş yüz kiloluk ağırlık birimi Lat quinque, quint- beş +al°