kentet

kenger

Farsça ve Orta Farsça kangar كنگر z "yabani enginar, cynara cardunculus" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kinára veya kynára κινάρα z sözcüğü ile eş kökenlidir.

kenize

Farsça kanīze "genç kız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen kanīçag veya kanīzag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen kanyā- veya kanyīka- sözcüğü ile eş kökenlidir.

kent1

Eski Türkçe kend "şehir, yerleşim" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Soğdca aynı anlama gelen kand veya kanth sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Gharib 191.) Bu sözcük Hotan Saka dilinde aynı anlama gelen kanthā sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: H. W. Bailey, Dict. of Khotan Saka sf. 51.)

kent2

Fransızca quint, quinte "beşli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen quintus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince quinque "beş" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *penkʷe biçiminden evrilmiştir.

kental

Fransızca quintal "beş yüz kiloluk ağırlık birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince quinque, quint- "beş" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

kentet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Saksofon solosu. Kentet konseri.

Köken

Fransızca quintette "beşli çalgı veya şarkıcı grubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen quintetta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca cinque, quint- "beş" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kent2 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Kuintet yazımı İngilizce telaffuzu yansıtır.

Benzer sözcükler

kuintet


14.09.2019
kentilyon

Fransızca quintillion "bin çarpı bin üssü beş veya milyon çarpı milyon üsse beş sayısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince quinque, quint- "beş" sözcüğünden türetilmiştir.

kentsoylu
kep

İngilizce cap "külah [esk.], kasket" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince capa veya cappa "külah, kukuleta" sözcüğünden alıntıdır.

kepaze

Farsça kabāde كباده z "gevşek talim yayı" sözcüğünden alıntıdır.

kepçe

Farsça kafçe كفچه z "«avuç gibi şey», tas, kepçe" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen kafçag sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Soğdca kapçē veya kafçē "tahıl veya sıvı ölçü birimi, ölçek" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Soğdca sözcük Aramice/Süryanice kap veya kappā "avuç, çanak, kâse" sözcüğü ile eş kökenlidir.