kepaze

kental

Fr quintal beş yüz kiloluk ağırlık birimi Lat quinque, quint- beş +al°

kentet

Fr quintette beşli çalgı veya şarkıcı grubu İt quintetta a.a. İt cinque, quint- beş +et°

kentilyon

Fr quintillion bin çarpı bin üssü beş veya milyon çarpı milyon üsse beş sayısı Lat quinque, quint- beş

kentsoylu
kep

İng cap külah [esk.], kasket OLat capa/cappa külah, kukuleta

kepaze

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
kepāze كپازه [okçuluğa yeni başlayanların kullandığı gevşek yay] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kepāze كپازه: kebāde كباده [zebanzedi]. Gevşek talim yayı vasfında hamiyetsiz, rezil, rüsva.

Fa kabāde كباده zgevşek talim yayı

Not: Muhtemelen kahpezāde sözcüğünün deforme edilmiş biçimidir; ancak Osmanlıca kaynaklarda (belki edep kaygısıyla) kebāze "gevşek yay" sözcüğüyle açıklanır. • /d/ > /dh/ > /z/ evrimi Farsça alıntılarda tipiktir. Karş. hizmet.

Benzer sözcükler: kepazelik


14.11.2019
kepçe

Fa kafçe كفچه z«avuç gibi şey», tas, kepçe << OFa kafçag a.a. (≈ Sogd kapçē/kafçē tahıl veya sıvı ölçü birimi, ölçek ) ≈ Aram kap/kappā avuç, çanak, kâse +ça3

kepek

<< ETü kepek tahıl ve saç pulu

kepenek

<< OTü kebenek kalın yün üstlük, palto OTü kebe-/kebel- giyinmek <? ETü kap torba, kılıf

kepenk

<< TTü *kapan(ı)k depo veya hücre veya geçit kapısı TTü kapa-

kepez

OYun kapásion καπάσιον zbaşlık, külah (Kaynak: DuCG sf. 1:584)≈ Lat capitium a.a. Lat caput baş +ium