kerhane

kereste

Fa karāste كراسته zhazır, işe yarar, iş görür Fa kardan yapmak, işlemek

kerevet

Yun kreváti κρεβάτι zyatak, döşek, şilte << EYun krábbatos κράββaτος za.a.

kerevit

Yun karavída καραβίδα zküçük istakoz veya büyük karides << EYun kārabís, karabid- καραβίς z [küç.] a.a. EYun kārabos κάραβος zkabuklu kara veya deniz böceği

kereviz

Ar/Fa karafs كرفس zkökü yenen bir sebze, apium graveolens ≈ OFa karafs a.a. ≈ Aram krepsā כרפסא za.a.

kerh

Ar karh كَرْه z [#krh faˁl msd.] iğrenme, nefret Ar kariha كَرِهَ ziğrendi, nefret etti

kerhane

xayr-hane "genelev" [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
chierchaná: bordello kira-hane [Mis 1872]
Beyoğlu'na elyevm dahi kesret üzere bulunan ve kiraχane tesmiye olunan bekarlar ateşgedesi ve edebiyat χarabiyatı bir χayrathaneye girip post serdik. kâr-hane [ Redhouse, Turkish and English Lexicon, 1890]
كارخانه kyar-khane, vulg. ker-khane, 1. A manufactory. 2. A brothel.

<<? TTü kira-hane كارخانه zkiralık ev

 kira, hane

Not: Redhouse ve Ş. Sami'den bu yana yerleşik olan kabulün aksine Fa kārχāne ("işlik, fabrika") sözcüğü ile ilgili olmadığı düşünülmelidir.

Benzer sözcükler: kerhaneci


27.02.2021
kerim

Ar karīm كريم z [#krm faˁīl sf.] yüce, büyük Ar karuma كَرُمَ zyüceldi

kerime

Ar karīma(t) كريمة z [#krm faˁīlā(t) sf. fem.] yüce kadın, hanımefendi Ar karīm كريم z [sf.] büyük, yüce

keriz

Roma keriz كاريز zoyun, oynamak

kerkenez

Yun/EYun kerχnēís κερχνηίς zküçük bir yırtıcı kuş, cerchneis tinnuculus EYun kérχnos κέρχνος zcırlama, cırlak

kerli ferli

Fa karr u farr كر و فر zgüç ve kuvvet § Fa karr كر zkuvvet, celadet Fa farr فر zparıltı, ihtişam