kert|mek

kerosen

İng kerosene bir petrol ürünü EYun kērós κηρός zbalmumu

kerpeten

Ar kalbatān/kalbatayn كلبتين z [#klb dual.] «iki köpek dişi», kıskaç, pense Ar kalba(t) كلبة z [t.] köpek dişi +ayn Ar kalb köpek

kerpiç

<< ETü kerpiç pişmemiş tuğla

kerrake

Ar karaka(t) كركة z [#krk] külahlı bir tür cübbe OYun karakállion a.a. Lat caracalla a.a.

kerrat

Ar karrāt كَرّات z [#krr çoğ.] defalar, matematikte çarpımlar Ar karra(t) كَرّة z [t.] +āt

kert|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol yıġaç kertti [[tahtanın üzerine çentikler açtı]] (...) kertik [[tahtanın üzerine açılan çentik]] TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
ağaç pāresi üzre bir gūne kertikler kertüp

<< ETü kert- çentmek, çenterek işaret koymak ETü *keri- a.a. +It- ETü kez oyuk, çentik +I-

 gez

Benzer sözcükler: beşik kertmesi, kertik, kertilmek


03.10.2017
kerte

İt quarta 1. çeyrek, 2. pusula kadranının sekizde bir dilimi << Lat quartus çeyrek Lat quatuor, quatr- dört

kertenkele

~? Yun/EYun krokódilos κροκόδιλος z1. kertenkele, 2. büyük kertenkele, timsah § EYun krókē κρόκη ztaş EYun drílos δρίλος zkurtçuk, tırtıl

kerteriz

Yun kartárizō καρτάριζω zpusulanın 32'de bir bölümlerine göre yön tayin etmek (Kaynak: LF sf. §159)Ven *quartarisàr a.a. Ven quarta kerte

kervan

Fa kārvān كاروان zkafile, katar << OFa kārawān seferi birlik, kafile ≈ Akad ḥarrānu yol, yolculuk, özellikle ticari yolculuk, kervan (Kaynak: CAD sf. 8.106-113.)

kes

marka Keds US Rubber Company'ye ait ayakkabı markası (İlk kullanım: 1916)