kerteriz

kerrake

Ar karaka(t) كركة z [#krk] külahlı bir tür cübbe OYun karakállion a.a. Lat caracalla a.a.

kerrat

Ar karrāt كَرّات z [#krr çoğ.] defalar, matematikte çarpımlar Ar karra(t) كَرّة z [t.] +āt

kert|mek

<< ETü kert- çentmek, çenterek işaret koymak ETü *keri- a.a. +It- ETü kez oyuk, çentik +I-

kerte

İt quarta 1. çeyrek, 2. pusula kadranının sekizde bir dilimi << Lat quartus çeyrek Lat quatuor, quatr- dört

kertenkele

~? Yun/EYun krokódilos κροκόδιλος z1. kertenkele, 2. büyük kertenkele, timsah § EYun krókē κρόκη ztaş EYun drílos δρίλος zkurtçuk, tırtıl

kerteriz

[ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, 1538]
kerteriz et tutup akıntısını

Yun kartárizō καρτάριζω zpusulanın 32'de bir bölümlerine göre yön tayin etmek (Kaynak: LF sf. §159)Ven *quartarisàr a.a. Ven quarta kerte

 kerte


10.12.2015
kervan

Fa kārvān كاروان zkafile, katar << OFa kārawān seferi birlik, kafile ≈ Akad ḥarrānu yol, yolculuk, özellikle ticari yolculuk, kervan (Kaynak: CAD sf. 8.106-113.)

kes

marka Keds US Rubber Company'ye ait ayakkabı markası (İlk kullanım: 1916)

kes|mek

<< ETü kes- biçmek

kesafet

Ar kaṯāfa(t) كثافة z [#ks̠f faˁāla(t) msd.] sıklık, yoğunluk, kabalık Ar kaṯufa sık idi, yoğun idi

kesat

Ar kasād كساد z [#ksd faˁāl msd.] (satışta) durgunluk Ar kasada كسد z(satış) durgun idi