kervan

kerrat

Ar karrāt كَرّات z [#krr çoğ.] defalar, tekrarlar Ar karra(t) كَرّة z [t.] +āt

kert|mek

<< ETü kert- çentmek, çenterek işaret koymak <? ETü kez oyuk, çentik +I-

kerte

İt quarta 1. çeyrek, 2. pusula kadranının sekizde bir dilimi << Lat quartus çeyrek Lat quatuor, quatr- dört

kertenkele

~? Yun/EYun krokódilos κροκόδιλος z1. kertenkele, 2. büyük kertenkele, timsah § EYun krókē κρόκη ztaş EYun drílos δρίλος zkurtçuk, tırtıl

kerteriz

Yun kartárizō καρτάριζω zpusulanın 32'de bir bölümlerine göre yön tayin etmek (Kaynak: LF sf. §159)Ven *quartarisàr a.a. Ven quarta kerte

kervan

kervansaray [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
eyle san bir dü-der [iki kapılı] kārvān-sarāy [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kārvān & kārbān, vul. kervan

Fa kārvān كاروان zkafile, katar << OFa kārawān seferi birlik, kafile ≈ Akad ḥarrānu yol, yolculuk, özellikle ticari yolculuk, kervan (Kaynak: CAD sf. 8.106-113.)

Not: Ar ḳayrawān, Erm garavan, OLat caravana ve diğer dillere Farsçadan alınmıştır. Farsça sözcüğün nihai kökenine ilişkin farklı görüşler vardır. Ancak Asur kaynaklarında "ticari yolculuk, kervan" anlamında ḥarrānu son derece yaygın ve yerleşik sözcüktür.

Benzer sözcükler: kervan geçmez, kervansaray

Bu maddeye gönderenler: karavan, karavana


09.01.2021
kes

marka Keds US Rubber Company'ye ait ayakkabı markası (İlk kullanım: 1916)

kes|mek

<< ETü kes- biçmek

kesafet

Ar kaṯāfa(t) كثافة z [#ks̠f faˁāla(t) msd.] sıklık, yoğunluk, kabalık Ar kaṯufa sık idi, yoğun idi

kesat

Ar kasād كساد z [#ksd faˁāl msd.] (satışta) durgunluk Ar kasada كسد z(satış) durgun idi

kese

Fa kīse كيسه ztorba, özellikle para torbası, cenin kesesi Aram kīsā כיס za.a. ≈ Akad kīsu para kesesi